Naczelna Rada Lekarska przeciwna projektowi ustawy o zawodzie kosmetologa

W opublikowanym 11 marca na łamach portalu Naczelnej Izby Lekarskiej oświadczeniu, Naczelna Rada Lekarska negatywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy o zawodzie kosmetologa. W ramach poselskiego projektu regulacji zawodu kosmetologa NRL dostrzega próby nadania cech zawodu medycznego (prowadzenie dokumentacji zabiegów, tajemnica zawodowa, wymóg samodoskonalenia etc.) działalności niemedycznej.

Jednocześnie Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na potrzebę uregulowania zawodu kosmetologa i wprowadzenia wyraźnego rozgraniczenia między kompetencjami kosmetyczki czy kosmetologa i lekarza medycyny.

Spór o kompetencje kosmetologów i kosmetyczek

Wraz z upowszechnieniem się zabiegów medycyny kosmetycznej obserwowane jest rozmycie kompetencji kosmetologów i kosmetyczek, oraz wchodzenie na obszar dotychczas zarezerwowany dla lekarzy.

W praktyce bowiem obserwowane jest rozmycie granicy pomiędzy świadczeniami zdrowotnym, zastrzeżonymi dla działalności leczniczej, a zabiegami z dziedziny kosmetologii i kosmetyki, które są domeną działalności gospodarczej. Konsekwencją tego są liczne przypadki udzielania de facto świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji (niewykonujące żadnego z zawodów medycznych), a przez to wchodzenia podmiotów gospodarczych w obszar zastrzeżony dla regulowanej działalności gospodarczej, jaką jest działalność lecznicza. 

STANOWISKO Nr 5/22/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej

Naczelna Rada Lekarska od lat stoi na stanowisku, iż zabiegi związane z ingerencją w tkanki powłok skórnych powinny być wykonywane wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów jako przedstawicieli grup zawodowych legitymujących się specjalistycznym zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Według NRL osoby kończące studia na kierunku kosmetologia czy studium kosmetyczne nie dysponują wiedzą pozwalającą na wykonywanie takich zabiegów, co naraża Klientów na potencjalne powikłania zdrowotne.

Niejakim paradoksem jest fakt, iż większość szkoleń dla kosmetyczek i kosmetologów z zakresu zabiegów, co do których NRL jest zdania iż powinny być zarezerwowane dla lekarzy i lekarzy dentystów jest fakt, że tego typu szkolenia prowadzone są właśnie przez lekarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może ci się też spodobać